MENÜ

Érdekes dolgokat találhatsz az oldalon. Sőt játszhatsz is. "KATT" a linkre vagy a képre.   http://www.cikiacigi.hu 

  


/ katt" a képre, vagy a szövegre / Országos Egészségfejlesztési Intézet

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: (1) 312-5020
Fax: (1) 312-5020
E-mail: nihptohp@c3.hu
Web: www.oefi.hu/color

Az oldal az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Népegészségügyi program keretében készült.

Az átdolgozott oldalt az Országos Egészségfejlesztési Intézet megbízásából a Colorplus Kft. készítette.
OEFI Minden jog fenntartva 2007.

A honlap az Országos Egészségfejlesztési Intézet felügyelete alatt működik.

Domain név tulajdonos: OEFI
Főigazgató: Gábor Edina
Szerkesztőség címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Főszerkesztő: Demjén Tibor,
A szerkesztésben részt vettek: Bőti Edina, Dr. Nagy Erika.
Webmesterek:
Designer: Kutas Gyula
Utolsó verzió bevezetésének időpontja: 2007.07.19.
A honlapot készítette: Color Plus Kft.
Cím: Color Plus Kft., 1124 Budapest, Bürök u. 55-57.
Tel., Fax: (36-1) 2-14-14-14
Website: www.colorplus.hu
E-mail: info@colorplus.hu

A honlap elkészítésében segítségünkre voltak:
- Berecz Ildikó: OEFI
- Bernáthné Lázár Dóra: Rózsavölgyi Óvoda, óvónő
- Dr. Csépe Péter: SOTE, Közegészségtani Intézet, tudományos munkatárs
- Gyebnár Brigitta: Egészségügyi Minisztérium, Egészségpolitikai Főosztály
- Dr. Koós Tamás: Országos Addiktológiai Intézet, tudományos munkatárs
- Dr. Kovács Éva
- Dr. Kovács Gábor: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, tüdőgyógyász főorvos
- Kőszeginé Jarábik Mária: Jelki András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium, egészségnevelő tanár
- Dr. Miski Anikó: OTH, Nemzetközi Főosztály, főosztályvezető
- Dr. Molnár György: Empátia Biomed Gyógycentrum igazgató
- Müllerné Bodoki Emőke: Kaffka Margit Általános Iskola, igazgató helyettes,
- Dr. Németh Ágnes: OGYEI
- Dr. Raffay Bálint: Egészségügyi Minisztérium
- Dr. Simon Tamás: SOTE, Közegészségtani Intézet, egyetemi tanár, igazgató helyettes
- Dr. Szilágyi Tibor: Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, ügyvivő
- Dr. Urbán Róbert: ELTE, Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, egyetemi docens
- Dr. Vadász Imre: Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért, elnök


E honlap információi a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.

A honlap tartalmának szerzői joga az Országos Egészségfejlesztési Intézetet illeti meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés jelenik meg.

E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az Intézet fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a Sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), valamint a Szerzői jogról szóló törvény (1999. évi LXXVI. tv.) megfelelő paragrafusainak. Az intézet kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatok 1992. évi LXIII (Avtv) törvény előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt az Intézet:

A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg és nem adja tovább.
A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra az esetre használja fel az Intézet, amire rendelkezésre bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.
Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hozza nyilvánosságra.
A szerkesztőség az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől.
Az Intézet a honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-neve (URL), a látogatás időpontja,a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Az Intézet ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használja fel, és az adatokat a feldolgozás után megsemmisíti.


Asztali nézet